ZWROTY - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, który znajduje się poniżej.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.


Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Zwracany towar należy odesłać na adres firmy
FHU LUNA OPTICA
Paulina Nawrocka
ul. Wąska 26
62-052 Komorniki
Numer NIP 6070052844
Numer REGON 301488112
PESEL 86122001183


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PDF - POBIERZ 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - PDF